Minecraft Pokemon Servers

The list contains 10 Minecraft Pokemon servers. Click on the server name to find the IP address, vote button, and reviews.

MC Server List

Top
Rank
Name
Type
Ver.
Players
1
Poke Galaxia Network POKEGALAXIA >> Auras! [7.2.2]! El Verdadero PokePase! >> Temporada 2
Poke Galaxia Network
EconomyPixelmonPvERanksPokemon
1.14.4
254/999
2
Blaze Gaming Pixelmon Reforged Serv ▶ Blaze Gaming Pixelmon
ModdedEconomyCreativeRoleplaySurvivalPixelmon+1
1.13
169/2023
3
PokeResort ❝The BEST PIXELMON EXPERIENCE!❞ -TripAdvisor[❤]
PixelmonPvERanksSurvivalPokemon
1.15.2
2/500
4
PokeMaster Teams : Gyms : Customs : Eventos : Elite4
PokeMaster
PixelmonJobsEconomySurvivalPokemon
1.15.2
3/20
5
PixelmonRealms Events, Shiny Starters, Friendly Staff, SX Spawn Rates!
PixelmonRealms
ModdedPixelmonEconomySurvivalRoleplaySurvival Games+1
1.13
481/999
6
Pixelmon Reforged Our pixelmon server offers you the ultimate gaming experience
ModdedPixelmonEconomyMiniGamesSurvivalPvE+1
1.13
2/80
7
OP Pixelmon Reforged Pixelmon Reforged
ModdedPixelmonPokemon
1.12.2
0/20
8
PokeSplash Join us and become part of our community!
ModdedEconomyPixelmonPokemon
1.12.2
3/100
9
Disabled1921 Get the Top Modded Minecraft Servers Online
SkyblockRLCraftPixelmonPokemonFTBTekkit+1
PE
0/15
10
Disabled1922 Get the Best Modded Minecraft Servers Online
ModdedSkyblockSkyFactory 3PokemonSkyFactory 4Roguelike Adventures and Dungeons+2
PE
0/80